Rynek Pracy

numer 1 | 2019 (168) wydanie specjalne


Szanowni Państwo,
pierwszy tegoroczny numer naszego kwartalnika to wydanie specjalne, bo też i okazja niezwykła. W tym roku obchodzimy bowiem 100-lecie publicznych służb zatrudnienia (PSZ). Stanowi to doskonałą okazję do podjęcia dyskusji nad rolą i funkcjami, jakie pełniły i nadal pełnią PSZ w polskiej polityce rynku pracy. Dyskusja ta powinna się odnosić z jednej strony do perspektywy historycznej i ewolucji PSZ, jaka miała miejsce na przestrzeni mijających 100 lat, a z drugiej – do wyzwań, jakie kreuje teraźniejszość i dynamiczne zmiany zachodzące na polskim rynku pracy.
Z tej wyjątkowej okazji postanowiliśmy nasze łamy oddać w całości najważniejszym bohaterom tej rocznicy – urzędom pracy. Poprosiliśmy o Państwa refleksje, zarówno instytucjonalne, jak i osobiste. I otrzymaliśmy bardzo bogaty, różnorodny i niezwykle ciekawy obraz PSZ. Piszecie Państwo zarówno o historii służby, jak i poszczególnych urzędów; tu chciałem zwrócić uwagę na niezwykle ciekawy tekst dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy i pasjonata historii PSZ Waldemara Grzędziaka. Podzieliliście się Państwo także swoimi doświadczeniami w realizacji zadań, które stoją przed urzędami, pisząc o wielu niezwykle ciekawych inicjatywach i projektach. Bardzo interesujące są przykłady współpracy i partnerstwa, zarówno pomiędzy samymi urzędami, jak też z innymi lokalnymi instytucjami i organizacjami. Mam nadzieję, że przykłady te staną się dobrymi praktykami dla innych urzędów pracy.
Ale na szczególną uwagę zasługują Państwa osobiste refleksje i wspomnienia dotyczące służby. Za pośrednictwem tych tekstów mamy niepowtarzalną możliwość obserwacji zmiany postrzegania pracy przez osoby bezrobotne, a także przez samych pracowników urzędów pracy, którzy przed podjęciem zatrudnienia nierzadko również byli bezrobotni.
Praca w publicznych służbach zatrudnienia wymaga dużej otwartości i elastyczności w związku z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem społeczno-ekonomicznym. Wraz z poprawiającą się sytuacją na rynku pracy nasuwa się pytanie o przyszłość jego instytucji, o ich kształt i formę świadczenia przez nie kluczowych usług. Na szczęście obraz służb, jaki wynika z Państwa tekstów, napawa optymizmem!
Z okazji tej niezwykłej rocznicy wszystkim pracownikom publicznych służb zatrudnienia wydawca i zespół redakcyjny życzą dalszych sukcesów, zarówno zawodowych, jak i osobistych.

Łukasz Arendt