WYWIADY | rocznik 2018


Numer 1 | 2018 (164)


Zależy nam, aby urzędy pracy mogły działać bardziej elastycznie
Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
rozmawiała:
Małgorzata Zdancewicz

Czy możemy już mówić, że mamy w Polsce rynek pracownika? Sytuacja na rynku pracy nie była tak dobra od 27 lat. W marcu odnotowaliśmy spadek bezrobocia do poziomu 6,6%, czyli o 0,2 p.p. mniej niż w lutym. Przypomnę, że w ubiegłym roku stopa bezrobocia była o 1,4 p.p. wyższa i wynosiła 8%. Według wyliczeń Eurostatu jest jeszcze lepiej. Według ich metodologii w naszym kraju bezrobocie wynosi 4,4%. To plasuje nas w czołówce krajów Unii Europejskiej
z najniższym bezrobociem. Bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy mamy nieco ponad 1,09 mln i liczba ta też spada. W marcu zmniejszyła się o ponad 33 tys. Najbardziej cieszy fakt, że bezrobocie spadło we wszystkich województwach. Pamiętajmy, że wciąż jeszcze są takie regiony, gdzie sytuacja
jest gorsza niż w reszcie kraju. Mam tu na myśli głównie województwo  warmińsko-mazurskie, gdzie bezrobocie nadal jest dwucyfrowe.

pobierz wywiad


Numer 2 | 2018 (165)


Każdy pracodawca prędzej czy później będzie musiał postawić na młodych 
Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
rozmawiała:
Małgorzata Zdancewicz

Jaka jest Pana zdaniem sytuacja młodych
osób na rynku pracy?
Sytuacja ludzi młodych poprawia się, ale jest to nadal grupa, która wymaga szczególnego wsparcia. Rok 2018 jest piątym z kolei, w którym notujemy systematyczny spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych oraz stopy
bezrobocia rejestrowanego. Korzystnym zmianom towarzyszy również poprawa sytuacji młodych ludzi, ale jest to dalej grupa, która wymaga szczególnego wsparcia. Tylko 35% młodych w wieku 14 –24 lata jest aktywnych zawodowo. Niski też jest wskaźnik zatrudnienia, bo tylko 29,8%. Ogólny wskaźnik bezrobocia w IV kwartale 2017 r. wyniósł 14,8%, ale już w marcu bieżącego roku zharmonizowana stopa bezrobocia osób do 25. roku życia to 13,8%; wartość niższa od średniej w Unii Europejskiej o 1,8 p.p. Maleje udział młodych
bezrobotnych wśród ogółem zarejestrowanych, a dynamika spadku poziomu rejestrowanego bezrobocia osób młodych jest zdecydowanie korzystniejsza niż pozostałych bezrobotnych. Jest to szczególnie istotne, zważywszy że do końca 2000 r. osoby do 25. roku życia stanowiły ponad 30% bezrobotnych, podczas gdy na koniec marca 2018 r. było to 12,1%. Również systematycznie spada liczba zarejestrowanych bezrobotnych do 30. roku życia.

pobierz wywiad


Numer 3 | 2018 (166)  


Praca socjalna wiąże się z wypełnianiem społecznej misji i wymaga szczególnej odpowiedzialności za drugiego człowieka 

Elżbieta Bojanowska
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
rozmawiała:
Małgorzata Zdancewicz

Jakie są zagrożenia dla sektora usług społecznych
w warunkach niskiego bezrobocia?
Sytuacja na rynku pracy jest dziś bardzo dobra.
Rośnie liczba pracujących, a poziom bezrobocia jest rekordowo niski. Wstępne dane za lipiec 2018 r. wskazują na spadek liczby bezrobotnych poniżej 1 mln (tj. 961,5 tys. osób), a stopy bezrobocia rejestrowanego – do 5,9%.
To najlepszy wynik w lipcu na przestrzeni ostatnich 28 lat.

pobierz wywiad

Numer 4 | 2018 (167)


bez wywiadu