WYWIADY | rocznik 2017


Numer 1 | 2017 (160)


Wpływ programu Rodzina 500+ na rynek pracy
Elżbieta Rafalska, minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
rozmawiała:
Małgorzata Zdancewicz

Możemy mówić o trzech dużych obszarach, w których program pełni ważną rolę ograniczenie nierówności dochodowych, zmniejszenie skali zjawiska zagrożenia ubóstwem oraz wpływ na demografię.
pobierz wywiad

Numer 2 | 2017 (161)


Rodzic na rynku pracy
Irena Kotowska, demografka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
rozmawiała:
Małgorzata Zdancewicz

Nie da się mówić o obecności dorosłej populacji na rynku pracy bez związania tego z sytuacją rodzinną. Zmienia się rozkład odpowiedzialności. Rynek jest bardzo wymagający, a jednocześnie nie możemy zapomnieć, że pracownicy na rynku pracy mają rodziny.
pobierz wywiad

Numer 3 | 2017 (162)


Najważniejsze są układy zbiorowe pracy
Jan Guz, przewodniczący OPZZ
rozmawiała:
Małgorzata Zdancewicz

Pozycja pracownika na rynku pracy jest słaba ze względu na to, że mamy bardzo
elastyczny rynek pracy – form „śmieciowego” zatrudnienia jest bardzo wiele.
A rynek pracy jest słaby ze względu na brak układów zbiorowych pracy. 

pobierz wywiad


Numer 4 | 2017 (163)


Każda kobieta może być liderką w pracy
Katarzyna Pyś-Fabiańczyk, Dyrektor Działu Powierzchni Logistycznych i Magazynowych, BNP Paribas Real Estate na Europę Środkowo-Wschodnią,
pomysłodawczyni i założycielka Stowarzyszenia Liderek w Biznesie „Ladies First”

rozmawiała:
Małgorzata Zdancewicz

Podstawą naszych działań jest integracja środowiska kobiet, wymiana wiedzy, doświadczeń i informacji, a także wspieranie rozwoju profesjonalnego i  osobistego kobiet.
pobierz wywiad