WYWIADY | rocznik 2015


Numer 1 (154) 2015


Urzędy pracy zaczęły dzi­ałać efek­ty­wnie
dr hab. Jacek Męcina,  prof. UW , były wicem­i­nister pracy
rozmawiała:
Joanna Ćwiek-Świdecka

W połowie ubiegłego roku weszła w życie nowa ustawa o promocji zatrudnienia, która miała na celu poprawę funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia. Czy w Pana ocenie, była to reforma udana? pobierz wywiad

Numer 2 (155) 2015


Chcemy przy­wró­cić równowagę na rynku pracy
Stanisław Szwe­d, sekre­tarz stanu w Ministerstwie, Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
rozmawiała: Joanna Ćwiek-Świdecka

Panie Ministrze, czy zmiana nazwy ministerstwa i wpisanie na pierwszym miejscu słowa „rodzina” oznacza, że w tym resorcie problemy rynku pracy spadną teraz na dalszą pozycję?
Absolutnie nie. Zmieniliśmy nazwę ministerstwa, bo sprawy rodziny są dla nas bardzo ważne. Wielokrotnie podkreślaliśmy to w czasie kampanii  wyborczej. Ale nie da się utrzymać rodziny bez pracy. Dlatego będziemy się starać tak wspierać rynek pracy, by Polacy mogli sobie pozwolić na  założenie rodziny.
pobierz wywiad