TEMAT NUMERU | rocznik 2016 - artykuły


Numer 1 | 2016 (156)


Kwal­i­fika­cyjne kursy zawodowe nową formą ksz­tałce­nia zawodowego
Urszula Jeruszka, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

Polskie szkoły niezbyt dobrze przygotowują do wejścia na rynek pracy. Długi cykl szkolenia powoduje, że po zakończeniu nauki umiejętności absolwentów nie są już poszukiwane przez pracodawców. Dlatego uczniom szkół zawodowych trzeba uświadomić konieczność akceptacji mobilności zawodowej, by byli przygotowani, również psychicznie, do zmiany zawodu czy miejsca zatrudnienia. pobierz artykuł

Numer 2 | 2016 (157)


Prekariat w Polsce
Elż­bi­eta Kryńska

Miejsce pracy ma zapewnić satysfakcjonujące wynagrodzenie, możliwość rozwoju zawodowego, właściwe wykorzystanie kwalifikacji zawodowych oraz stabilność zatrudnienia. Jednak na rynku pracy obserwuje się wyraźne kurczenie obszarów, w których takie miejsca pracy powstają i trwają. Jak jest w Polsce? pobierz artykuł

Numer 3 | 2016 (158)


Stopa bezrobocia równowagi w Polsce
Leszek Kucharski Uniwersytet Łódzki

W każdej gospodarce występuje pewien poziom bezrobocia w stanie  równowagi na rynku pracy, które nie jest w zasadzie wrażliwe na zmiany agregatowego popytu na towary. Bezrobocie to zależy natomiast od czynników realnych. Często określa się je jako „naturalną stopę bezrobocia”. pobierz artykuł

Numer 4 | 2016 (159)


Akty­wność zawodowa kobiet w Polsce w lat­ach 2004–2015
Iwona Poli­w­czak
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych


Polki są znacznie mniej aktywne niż mieszkanki większości pozostałych krajów członkowskich UE. Niższą skłonnością do aktywnego uczestnictwa w rynku pracy od Polek charakteryzują się jedynie mieszkanki Grecji. pobierz artykuł