TEMAT NUMERU | rocznik 2015 - artykuły


Numer 1 | 2015 (154)


Poprawa sytu­acji na rynku pracy

dr Hanna Świątkiewicz-Zych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Ożywienie gospodarcze widoczne w rosnącym z kwartału na kwartał tempie wzrostu PKB przekłada się na stopniowe, korzystne zmiany na rynku pracy. Liczba bezrobotnych systematycznie maleje. pobierz artykułNumer 2 | 2015 (155)


Poli­tyka migracyjna jako narzędzie poli­tyki wzrostu. Szanse i zagroże­nia na przykładzie Pol­ski
Marcin Wiatrów, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Decydując się na realizację długofalowej, aktywnej polityki migracyjnej, koniecznie trzeba włączyć do bilansu kosztów niezbędne, często rosnące w kolejnych latach nakłady na złożoną politykę integracji społecznej migrantów. Należy dążyć do sytuacji, w której migranci będą w stanie funkcjonować bez korzystania ze wsparcia państwa. Dlatego ważne jest, by nie byli oni na rynku pracy dyskryminowani. pobierz artykuł