STATYSTYKA | rocznik 2018 - artykuły


Numer 1 | 2018 (164)


Na określony czas. Wyniki badania pracowników tymczasowych Hays Poland 2018
Grzegorz Opala, Hays Poland
Szybki rozwój technologiczny i dynamiczne zmiany zachodzące na rynku pracy wymagają od pracodawców elastyczności w zarządzaniu pracownikami oraz dostosowywania strategii zatrudnienia do aktualnych potrzeb firmy. Zatrudnienie
tymczasowe, do niedawna utożsamiane z pracą niewymagającą wysokich kwalifikacji, coraz częściej staje się sposobem na podjęcie współpracy ze specjalistami i kadrą menedżerską. Zalety elastyczności doceniają obie strony, a  brak stałego miejsca zatrudnienia dla wielu profesjonalistów staje się świadomą i przemyślaną decyzją.

pobierz artykuł


Oczekiwania pracowników i rozwój firm. Raport płacowy Hays Poland 2018
Paula Rejmer, Hays Poland
Nowe inwestycje, rozbudowy istniejących zakładów produkcyjnych, stały popyt na programistów i rozwój centrów nowoczesnych usług dla biznesu – na rynku pracy dawno nie obserwowano tak dużej aktywności rekrutacyjnej. Organizacje chcą zwiększać zatrudnienie i stawiają na rozwój pracowników, struktur i  biznesu. Z drugiej strony pracownicy coraz chętniej podejmują nowe wyzwania i z optymizmem patrzą w przyszłość. Nieustannie zmieniają się jednak  oczekiwania obu stron. Takie wnioski płyną z najnowszego raportu płacowego Hays Poland.

pobierz artykuł

Numer 2 | 2018 (165)


Rynek pracy wrzuca wyższy bieg
Andrzej Kubisiak, Work Service S.A.
Od wielu kwartałów mamy do czynienia z niespotykaną w ostatnich dekadach sytuacją na polskim rynku pracy. Poziomy rejestrowanego bezrobocia utrzymują się wyraźnie poniżej dwucyfrowych wskazań, a pracodawcy masowo otwierają rekrutacje. W efekcie na znaczeniu zaczynają zyskiwać nowe trendy – rosnące niedobory kadrowe, coraz mocniejsza pozycja pracowników i narastająca presja płacowa. Czy to oznacza, że na naszych oczach tworzy się zupełnie nowy rynek pracy?

pobierz artykuł


Swipe Right – o nowych technologiach w rekrutacji
Magdalena Kamińska, ManpowerGroup
Dzisiejszy kandydat, a wraz z nim jego oczekiwania i preferencje uległy zmianie, tak jak zmienił się dotychczasowy proces rekrutacji. Technologia lub jej brak stanowią dla kandydatów informację na temat marki pracodawcy. Tylko te firmy, które traktują preferencje technologiczne kandydatów w sposób proaktywny, wygrają walkę o najbardziej utalentowanych pracowników.

pobierz artykuł


Numer 3 | 2018 (166)


Kobiety na rynku pracy – równe szanse i elastyczność
Paulina Łukaszuk
Hays Poland
Kobiety na rynku pracy 2018, raport Hays Poland, powstał na podstawie wyników badania, przeprowadzonego od marca do kwietnia 2018 r. z udziałem 4785 osób. Wynika z niego m.in., że organizacje przywiązujące uwagę do różnorodności
pod wieloma względami radzą sobie lepiej od pozostałych. Jeśli charakteryzują się otwartością oraz równym traktowaniem pracowników, to
łatwiej im pozyskać, a później zatrzymać wykwalifikowanych specjalistów. Czy
sytuacja kobiet na rynku pracy poprawiła się względem zeszłego roku, a starania
firm faktycznie odpowiadają na potrzeby pracowników, którzy łączą karierę zawodową z życiem rodzinnym?

pobierz artykuł


Trendy na rynku pracy
Bogdan Grabczyk
ManpowerGroup
W pierwszym półroczu 2018 r. firma ManpowerGroup podzieliła się wynikami
raportu Rewolucja umiejętności 2.0.
Raport określa wpływ automatyzacji procesów
na rynek pracy w  perspektywie dwóch najbliższych lat. Pokazuje, które funkcje w  przedsiębiorstwach
zyskają, a które stracą na znaczeniu.
Publikacja przedstawia również wartość kompetencji „miękkich”, które są najbardziej pożądane przez pracodawców, a jednocześnie
wskazuje, że znalezienie osób z odpowiednimi
cechami stanowi dla firm znaczący problem.
pobierz artykuł


Numer 4 | 2018 (167)


Kontrakt i kompetencje na rynku IT
Arkadiusz Wargin, Hays Poland
Zatrudnianie specjalistów IT na podstawie kontraktu staje się wyraźnym trendem
już nie tylko na rynkach zachodnioeuropejskich, ale również w Polsce.
Utalentowani programiści, testerzy i deweloperzy coraz chętniej decydują się na podjęcie pracy kontraktowej, ponieważ w tej formie dostrzegają korzyści, których nie gwarantuje etat. Zalety takiego rozwiązania dostrzegają także firmy, które cenią sobie elastyczność i szybki dostęp do zaawansowanych  kompetencji, jakie niesie za sobą współpraca z kontraktorami.

pobierz artykuł


Nadgodziny, stres i negatywne konsekwencje  dla samopoczucia
Paulina Łukaszuk, Hays Poland
Firmom dbającym o dobrą atmosferę pracy, ale też dającym zatrudnionym niezależność w wykonywaniu obowiązków oraz możliwość zachowania work-life balance, łatwiej jest pozyskać, a później zatrzymać wykwalifikowanych  specjalistów.
Jest to szczególnie istotne przy niedoborze kompetencji na rynku – sytuacji, która stanowi coraz większe wyzwanie dla pracodawców poszukujących odpowiednich kandydatów do pracy.
pobierz artykuł


Niedobór talentów w Polsce
Agnieszka Adamiec, ManpowerGroup
W ciągu ostatniej dekady globalna gospodarka umacniała się, popyt na siłę
roboczą wzrastał, a  pracodawcy stawali się otwarci na zwiększanie zasobów pracowników. W konsekwencji doprowadziło to do największego od 12 lat
niedoboru talentów.
pobierz artykuł