STATYSTYKA | rocznik 2017 - artykuły


Numer 1 | 2017 (160)


Rynek pracy i warunki życia gospo­darstw domowych w Polsce w lat­ach 2015–2017
Agnieszka Ziomek, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Polityki Gospodarczej i  Samorządowej 

Na rynku pracy i w koniunkturze gospodarki zmiany są pomyślne, ale w statusie ekonomicznym gospodarstwach domowych w regionach zmiany są nadal niewielkie. pobierz artykuł


Wiosna na rynku pracy
Mał­gorzata Sacewicz-Górska, ManpowerGroup

Prognoza dla rynku pracy w Polsce jest nie tylko optymistyczna, ale też najlepsza od ostatnich 6 lat. 91% pracodawców deklaruje chęć powiększania zespołów lub optymistyczną stabilizację. Pozytywne wyniki na II kwartał odnotowano we  wszystkich 6 badanych regionach oraz w 8 z 10 badanych sektorów kraju. Pośród branż, w których należy spodziewać się najkorzystniejszej sytuacji, triumfują: produkcja przemysłowa, handel detaliczny i hurtowy oraz budownictwo. pobierz artykuł


Numer 2 | 2017 (161)


Przedsiębiorczość w Polsce i na świecie, wyniki badania w 2016 r.

Agnieszka Ziomek, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej

Rynek pracy jest systemem, w którym przedsiębiorczość jako jeden z czynników uruchamia jego dynamizm. Poziom przedsiębiorczości wynika z nastawienia do własnego biznesu i możliwości, takich jak umiejętności i brak barier. W artykule zaprezentowano wyniki badania podstaw  przedsiębiorczości w 45 krajach na świecie wykonane przez GfK Nuremberg, Niemcy, z których wynika, że w krajach Azji i Ameryki Łacińskiej występują najsilniejsze podstawy do rozwoju przedsiębiorczości szczególnie wśród młodzieży.
pobierz artykuł


Rynek pracy w czasie świadomego kandydata
Dominik Malec, dyrektor regionalny w agencji zatrudnienia Manpower

Sytuacja na rynku pracy od dłuższego czasu przechylała się na korzyść kandydata. Już rok temu można było mówić o rosnącej roli pracownika, a w ciągu ostatnich 12 miesięcy procesy sprzyjające obserwowanej transformacji ugruntowały się na tyle, by zastąpić przewidywania wyraźnie odczuwalnym trendem.
pobierz artykuł

Numer 3 | 2017 (162)


Satysfakcja zawodowa Polaków 2016 – raport z badania
Piotr Sedlak, Piotr Jurczak, Sedlak & Sedlak
Polacy przeciętnie oceniają swoją pracę jako „ani dobrą, ani złą”. Średni
wynik dla przebadanej populacji wyniósł 0,08 (w skali od -2 – „maksymalne
niezadowolenie” do +2 – „maksymalne zadowolenie”).
pobierz artykuł


Emigracja po polsku
Andrzej Kubisiak, Work Service S.A.
Wokół polskiej emigracji narosły liczne mity. Wielokrotnie była przeszacowywana
jej skala, zmieniane były motywacje Polaków, a także rysowano nieaktualny już obraz osób wyjeżdżających z kraju. Jak wygląda to dziś i jaki wpływ na te zmiany ma polski rynek pracy? Na te i wiele innych pytań odpowiada raport Migracje zarobkowe Polaków VI, przygotowany przez Work Service S.A.
pobierz artykuł

Numer 4 | 2017 (163)


Kobiety na rynku pracy – ambicje, presja i wyzwania w pogodzeniu życia osobistego z zawodowym
Paulina Łukaszuk, Hays Poland
Statystycznie kobiety w Polsce są lepiej wykształcone od mężczyzn. Mogą się również pochwalić wysoko rozwiniętymi kompetencjami „miękkimi”. Pomimo pozytywnych sygnałów wciąż jednak pozostaje wiele do zrobienia w kwestii równej pozycji kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Pracodawcy mogą skorzystać na różnorodności, ponieważ firmom przywiązującym wagę do tej kwestii łatwiej jest pozyskać oraz później zatrzymać wykwalifikowanych specjalistów.
pobierz artykuł