STATYSTYKA | rocznik 2015 - artykuły


Numer 1 | 2015 (154)


Bezrobo­cie reje­strowane w Polsce – raport miesięczny (czer­wiec 2015 r.)
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy
oprac. Joanna Ćwiek-Świdecka

Na koniec czerwca najniższą stopę bezrobocia odnotowano w województwie wielkopolskim – 6.9 proc. Najwyższą na Warmii i Mazurach (16.6 proc.). pobierz artykuł


Bezrobo­cie reje­strowane w Polsce – raport miesięczny (lip­iec 2015 r.)
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy
oprac. Joanna Ćwiek-Świdecka

W lipcu w porównaniu do danych z analogicznego okresu roku poprzedniego  poziom bezrobocia obniżył się we wszystkich województwach. Najbardziej w województwie dolnośląskim. pobierz artykuł


Bezrobo­cie reje­strowane w Polsce – raport miesięczny (sier­pień 2015 r.)
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy
oprac. Joanna Ćwiek-Świdecka

W sierpniu 2015 r., w porównaniu do analogicznego okresu roku  poprzedniego, liczba zwolnień z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy zmniejszyła się aż o 14,1 proc. pobierz artykuł

Numer 2 | 2015 (155)


Bezrobo­cie reje­strowane w Polsce – raport miesięczny (wrze­sień 2015 r.)
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy
oprac. Joanna Ćwiek-Świdecka

Rośnie liczba ofert pracy. We wrześniu, w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, było ich o 11 tys. więcej. pobierz artykuł


Bezrobo­cie reje­strowane w Polsce – raport miesięczny (październik 2015 r.)
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy
oprac. Joanna Ćwiek-Świdecka

Poprawia się sytuacja kobiet na rynku pracy. W porównaniu do  analogicznego okresu roku poprzedniego liczba bezrobotnych kobiet zmniejszyła się o blisko 14 proc. pobierz artykuł