KONTAKT


MAR_5662jpg

dr hab.  Łukasz Arendt
redaktor
naczelny „Rynku Pracy”
Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.
Adiunkt w Katedrze Polityki Ekonomicznej Uniwersytetu Łódzkiego, Członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Ekspert w krajowych oraz międzyna

rodowych projektach badawczych, realizowanych m.in. w ramach programu PROGRESS oraz na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury, Parlamentu Europejskiego i CEDEFOPu. Zajmuje się problematyką rynku pracy i wpływem technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych na gospodarkę, w szczególności: zmianą technologiczną na rynku pracy i procesami polaryzacji; prognozowaniem zatrudnienia; rozwojem społeczeństwa informacyjnego; zmianami w systemie edukacji indukowanymi potrzebami rynku pracy.

sekretarz redakcji
Małgorzata Zdancewicz
tel. kom. 605 045 015

e-mail: rynek.pracy@ipiss.com.pl

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Redakcja „Rynek Pracy”
ul. Józefa Bel­lot­tiego 3b
01–022 Warszawa