numer 4 | 2017 (163)


Drodzy Czytelnicy,
ponownie wracamy do problematyki kobiet na rynku pracy. Uważa się najczęściej, że ich pozycja i sytuacja jest gorsza niż mężczyzn – otrzymują przeciętnie niższe wynagrodzenia, a potem niższe emerytury, mają utrudniony dostęp do rozwoju zawodowego, są rzadziej awansowane itp. Na to wskazują wyniki niektórych badań, taka jest również opinia potoczna oparta na obserwacjach. Dochodzi więc do prostego wniosku, że kobiety na rynku pracy są nierówno traktowane w porównaniu z osobami płci przeciwnej, czyli dyskryminowane. A jednocześnie rzadko się mówi, że kobiety pracują krócej niż mężczyźni (zarówno w tygodniu, jak i w przekroju całego życia zawodowego), nie aspirują do objęcia stanowisk dyrektorskich i zarządczych, unikają też odpowiedzialności itp. Jest to w dużej mierze spowodowane postrzeganiem miejsca i roli kobiety w życiu społecznym, a zwłaszcza w rodzinie. A to się zmienia, na co wskazują wyniki najnowszych analiz związanych m.in. z kierunkami przemian w strukturze gospodarczej, rozwojem teleinformatyki, ewolucją postaw wobec pracy, edukacją kobiet i wieloma jeszcze czynnikami. W nowych okolicznościach każda kobieta może stać się liderką w pracy, jeśli naprawdę tego chce, a okoliczności zewnętrzne temu nie przeszkadzają. Może stoimy przed absolutnym novum – matriarchatem na rynku pracy? To teza tyleż dyskusyjna, co ryzykowna. Zapraszamy więc do dyskusji.
Wracamy też kolejny raz do innej grupy dyskryminowanej, jaką są osoby niepełnosprawne na rynku pracy, wymagające odrębnego potraktowania z punktu widzenia stopni i rodzajów niepełnosprawności.
Interesujące wydają się też analizy ukraińskiego rynku pracy, który stał się ważnym dostarczycielem podaży pracy na nasz rynek.
Na zakończenie proponujemy crème de la crème numeru, czyli ocenę aktualnego potencjału kadrowego sądów na tle ich zadań w kontekście możliwości wykorzystania kompetencji sędziów i innych pracowników w skracaniu procesów sądowych i poprawie społecznego wizerunku sądów. To temat, który jest tyleż ważny, co aktualny.
A poza tym – jak zwykle – statystyki rynku pracy, informacje z PSZ i aktualności.
Zapraszam do lektury i dyskusji.  Nasz adres e-mailowy to: rynek.pracy@ipiss.com.pl.


Z życzeniami miłej lektury
Elżbieta Kryńska

więcej w numerze...

Pobierz numer 4 (163) 2017  pobierz plik w pdf