numer 4 | 2016 (159)


Drodzy Czytelnicy,
Friedrich Nietzsche dawno temu powiedział, że Szczęście jest kobietą. Trudno wchodzić w spory z filozofem, ale… Biorąc pod uwagę warunki i sytuację na rynku pracy, trudno byłoby postawić znak równości między szczęściem jako emocją związaną z pozytywnym doświadczeniem a nastrojami kobiet. Badania wykazują wyraźnie, że kobiety otrzymują wynagrodzenia niższe niż mężczyźni, są bardziej od nich zagrożone bezrobociem, trudniej im podjąć pierwszą pracę, dłużej poszukują jej w przypadku utraty miejsca pracy, są rzadziej awansowane, mają krótszą ścieżkę kariery zawodowej, częściej są narażone na dyskryminację z powodu wieku (są albo za młode, albo za stare) i w końcu otrzymują niższe niż mężczyźni świadczenia emerytalne. Do tego tradycyjnie to im przypisuje się pełnienie w rodzinie funkcji opiekuńczych i – mówiąc ogólnie – zarządczych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego. A przecież mają przeciętnie wyższe wykształcenie, są dobrze i coraz lepiej przygotowane do świadczenia pracy. Co ciekawe, sytuacja taka ma miejsce nie tylko w Polsce, ale w większości krajów wysoko rozwiniętych (choć są tu wyjątki – np. kraje skandynawskie), nie mówiąc już o tych, gdzie rozwój gospodarczy jest na niskim poziomie. Dzieje się to w warunkach istnienia na ogół znakomitych rozwiązań prawnych zakazujących wszelkiej dyskryminacji, w tym – oczywiście – z powodu płci.
Tak badacze rynku pracy, jak i praktycy zajmujący się jego problemami od lat badają nie tylko skalę tych i innych nierówności na rynku pracy kobiet i mężczyzn, ale również ich przyczyny i skutki. W ślad za wynikami badań idą konkretne rozwiązania. Są to przede wszystkim unormowania prawne, łącznie z dopuszczeniem tzw. dyskryminacji pozytywnej oraz rozwiązania instytucjonalne, zwłaszcza te które mają ułatwić łączenie pracy zawodowej kobiet z życiem rodzinnym oraz programowe w postaci wsparcia na różnych etapach życia zawodowego. Problem nierówności kobiet i mężczyzn na rynku pracy jednak ciągle pozostaje aktualny. Kobiety na rynku pracy niezmiernie rzadko doświadczają szczęścia…
Prosimy o głosy w dyskusji na ten temat naszych Czytelników, a zwłaszcza Czytelniczki.
Życzę miłej lektury.

Elżbieta Kryńska

 więcej w numerze...

Pobierz numer 4 (159) 2016 pobierz plik w pdf