numer 2 | 2018 (165)


Drodzy Czytelnicy,
cieszymy się, czytając informacje na temat systematycznie malejącego bezrobocia w kraju, ale to nie znaczy, że zniknął problem niedopasowania strukturalnego popytu i podaży na rynku pracy. Jego skutkiem jest bardzo groźne bezrobocie długotrwałe, szczególnie jeśli spotyka osoby młode, dopiero wkraczające na rynek pracy. Trudna sytuacja młodzieży na rynku pracy ma wiele przyczyn, ale także wiele możliwości poprawy jej sytuacji – tym kwestiom chcieliśmy poświęcić nieco więcej uwagi w tym numerze „Rynku Pracy”.

Duże szanse na polepszenie sytuacji ludzi młodych na rynku pracy mają akademickie biura karier, które mogą dopomóc w kształtowaniu kompetencji młodzieży studenckiej, aby zmniejszyć zgłaszany przez pracodawców problem niedopasowania kompetencyjnego kandydatów do pracy, także tych z wyższym wykształceniem. Być może praca wolontariacka byłaby dla młodzieży szansą na zdobycie kompetencji, które okazałyby się przydatne na rynku pracy. Jednak – jak można wnioskować z lektury jednego z zamieszczonych artykułów – powody, dla których ludzie młodzi angażują się w tę działalność, a następnie zniechęceni rezygnują z niej, są dość złożone i zasługują na odrębne analizy. Praca w organizacji pozarządowej jest niewątpliwie dobrą okazją do rozwinięcia kompetencji przydatnych później w pracy zawodowej.

W sukurs działaniom zmierzającym do skutecznego zmniejszenia bezrobocia, szczególnie w niektórych regionach kraju, przyszedł w ciągu minionych 20 lat rozwój specjalnych stref ekonomicznych. Niestety, relatywnie niewielki w nich udział miały projekty inwestycyjne związane z wysoko zaawansowanymi  technologiami. Ma się to zmienić i przedsiębiorcy będą zachęcani do inwestowania w nowoczesną działalność, co przyniesie lepsze jakościowo,  nowoczesne miejsca pracy. Rodzi się już teraz pytanie, co zrobić, aby pracodawcy nie napotkali na bariery deficytu odpowiednio przygotowanych, zmotywowanych młodych pracowników. Albowiem niskiemu bezrobociu już obecnie towarzyszy, zwłaszcza odczuwalny w niektórych częściach kraju (przywołany w naszym numerze przykład województwa podlaskiego), wyraźny deficyt chętnych do pracy w niektórych zawodach i specjalnościach w branżach i sektorach województwa podlaskiego.

Mamy nadzieję, że prezentowany numer naszego kwartalnika zachęci Państwa do lektury i pobudzi do refleksji nad tym, że jeśli nawet sytuacja na rynku pracy jest względnie dobra (stosunkowo niska i spadająca stopa bezrobocia), to nie oznacza, że znikają problemy strukturalne.


Bogusława Urbaniak

więcej w numerze...

pobierz numer 2(165)2018  pobierz plik w pdf