numer 2 | 2016 (157)


Drodzy Czytelnicy,
sytuacja na polskim rynku pracy poprawia się zdecydowanie – zmniejsza się bezrobocie, rośnie poczucie pewności i stabilizacji pracowników, zwiększają się ich wynagrodzenia. To zmiany pożądane i długo oczekiwane przez osoby  świadczące pracę, a znacznie mniej cieszące pracodawców, którzy zaczynają mieć poważne kłopoty z zatrudnieniem odpowiednich fachowców i wzrostem kosztów pracy. Tego rodzaju falowanie sytuacji bywa obserwowane na rynkach pracy w krajach dojrzałej gospodarki rynkowej. Chodzi jedynie o to, by jego amplituda nie była zbyt dokuczliwa zarówno dla pracobiorców, jak i  pracodawców.
Czy oznacza to, że można (choćby chwilowo) zapomnieć o kwestiach, które są i – w dającej się przewidzieć przyszłości – będą dotykać polski rynek pracy? Odpowiedź może być tylko jedna – nie. A zatem w kolejnym numerze naszego pisma oferujemy własny, subiektywnie dobrany zestaw zagadnień dotyczących polskiego (i nie tylko polskiego) rynku pracy, tworzący pewnego rodzaju patchwork połączony nicią troski o jego przyszłość. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z poglądami naszych autorów na temat echa światowego kryzysu w sektorach gospodarki kreatywnej (skupia ona na sobie coraz większą uwagę w związku z rolą, jaką odgrywa w rozwoju gospodarek), determinant zatrudnienia nierejestrowanego (ograniczanego, ale – jak dotychczas – uporczywego ze wszystkimi tego skutkami społecznymi i gospodarczymi), otwierania dostępu do zawodów (efektów pożądanych i niepożądanych z punktu widzenia przedstawicieli zawodu przewodnika), form i instrumentów aktywnej polityki rynku pracy (efektywności zatrudnieniowej i kosztowej) oraz skutków nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy sprzed dwóch lat (walory i niedociągnięcia przyjętych rozwiązań). Ze swej strony proponuję też Państwu chwilę zamyślenia nad polaryzacją współczesnych rynków pracy, której jednym z biegunów jest prekariat. Jego istnienie jest  obserwowane tak w Polsce, jak i w innych krajach, a mnogość towarzyszących mu konsekwencji negatywnych każe poszukiwać działań adekwatnych do ich rozmiarów.
Szczególnie polecam lekturę wywiadu z nowym (od lipca 2016 r.) dyrektorem Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, dr. Łukaszem Arendtem. W wywiadzie tym odnosi się on do spraw najnowszych, które mogą wywrzeć znaczy wpływ na polski rynek pracy, między innymi do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i jego konsekwencji dla procesów migracyjnych. Zarysowuje też własną wizję rozwoju Instytutu.
Poza tym – nasze stałe rubryki, czyli o działalności urzędów pracy, statystyka oraz aktualności na rynku pracy.
Życzę przyjemnej lektury!

Elżbieta Kryńska

więcej w numerze...

Pobierz numer 2 (157) 2016  pobierz plik w pdf