DZIAŁALNOŚĆ URZĘDÓW PRACY | rocznik 2015 - artykuły


Numer 1 | 2015 (154)


Powia­towy Urząd Pracy w Zamoś­ciu – wdroże­nie nowych rozwiązań na rzecz pro­mocji zatrud­nienia

dr Monika Ćwikła, Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu to drugi w Polsce ośrodek pod względem liczby bezrobotnych, którzy po otrzymaniu pomocy weszli na rynek pracy. pobierz artykuł

Numer 2 | 2015 (155)


Model trójsek­torowej współpracy na rynku pracy wspar­ciem osób 50+
Grażyna Gwiazda, Łukasz Ipnar, Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie opracował nowatorską metodę przywracania na rynek pracy bezrobotnych po 50. roku życia. pobierz artykuł


Stolica wal­czy o przy­wróce­nie wyk­luc­zonych na rynek pracy
Wanda Adach, Urząd Pracy m.st. Warszawy

Osoby bezrobotne w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy wymagają odrębnego podejścia i różnych metod i działań pomocowych. Dobrze, by były one zindywidualizowane. pobierz artykuł