AKTUALNOŚCI | rocznik 2019 - artykuły


Numer 1 | 2019 (168)


Numer 1/2019 jest wydaniem specjalnym z okazji
100-lecia publicznych służb zatrudnienia w Polsce.

  pobierz numer pobierz plik w pdf

Numer 2 | 2019 (169)


 Obowiązujące stawki, kwoty, wskaźniki Departament Funduszy – 1 marca 2019 r.
I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia
II. Maksymalne kwoty, jakie mogą być refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie – w zł)
III. Środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia oraz ryczałt z tytułu kosztów przejazdu – z Funduszu Pracy
IV. Wynagrodzenia i składki
pobierz artykuł pobierz plik w pdf

Co nowego na rynku pracy
Redakcja
Na rynku pracy coraz więcej firm ma trudności w znalezieniu pracowników.
Dlatego duże znaczenie ma zwiększająca się liczba pracujących emerytów,
a także rosnące wynagrodzenia i coraz szersza paleta świadczeń dodatkowych dla pracowników.
pobierz artykuł pobierz plik w pdf


Co nowego w urzędach pracy
Redakcja
 W związku z sygnalizowanym przez pracodawców coraz większym brakiem określonych specjalistów urzędy pracy bardzo dużo uwagi poświęcają wyborom
zawodowym młodzieży, która w niedalekiej przyszłości wejdzie na dynamicznie
zmieniający się rynek pracy.
pobierz artykuł pobierz plik w pdf

Numer 3 | 2019 (170)  


wkrótce

Numer 4 | 2019 (171)


wkrótce