AKTUALNOŚCI | rocznik 2017 - artykuły


Numer 1 | 2017 (160)


Obow­iązu­jące stawki, kwoty, wskaźniki
(stan prawny na dzień 11 maja 2017 r.)

pobierz artykuł


100 zmian dla firm – zmi­any w prawie pracy
Dominika Figuła, radca prawny

Zmiany w prawie pracy mają na celu m.in. złagodzenie wymogów wobec małych przedsiębiorców w zakresie obowiązku ustalania regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania oraz tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.  pobierz artykuł


Co nowego na rynku pracy
Redakcja

W końcu, po 25 latach się tego doczekaliśmy. Polacy przestali się bać bezrobocia.
pobierz artykuł


Co nowego w urzę­dach pracy
Redakcja

Niskie bezrobocie sprawia, że urzędy pracy mogą się skupić na osobach długotrwale bezrobotnych.
pobierz artykuł

Numer 2 | 2017 (161)


Obowiązujące stawki, kwoty, wskaźniki

(stan prawny na dzień 1 czerwca 2017 r.)

pobierz artykuł


Pracownicy tymczasowi – zmiany w prawie pracy
Dominika Figuła, radca prawny

Od 1 czerwca 2017 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące zatrudniania
pracowników tymczasowych. Zyskali oni większą ochronę, natomiast agencje
pracy tymczasowej i pracodawcy – dodatkowe obowiązki.
pobierz artykuł


Co nowego na rynku pracy
Redakcja

Według najnowszych badań w przewidywaniach na nadchodzące półrocze
i w dalszej perspektywie dominuje optymizm. W większości branż będzie
rosło zatrudnienie i wynagrodzenie.
pobierz artykuł


Co nowego w urzędach pracy
Redakcja

Poprawa sytuacji na rynku pracy oraz spadek liczby Polaków w wieku produkcyjnym spowodowały, że nasz kraj stał się atrakcyjnym miejscem pracy dla mieszkańców zza wschodniej granicy, a urzędy pracy stanęły przed nowymi wyzwaniami, jak zasymilować pracowników cudzoziemskich oraz przywrócić na rynek pracy osoby bierne zawodowo, pozostające w rejestrach urzędów.
pobierz artykuł

Numer 4 | 2017 (163)


Obowiązujące stawki, kwoty, wskaźniki
Departament Funduszy – 1 września 2017 r.

pobierz artykuł


Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców
Dominika Figuła, radca prawny
Od dnia 1 stycznia 2018 r. zatrudnianie cudzoziemców do prac sezonowych będzie łatwiejsze. Znowelizowana Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004…) wprowadza zezwolenie na pracę sezonową, ujednolica przepisy oraz uzupełnia istniejące regulacje o mechanizmy zapobiegające nadużyciom. W praktyce z uproszczeń procedury skorzystają głównie pracownicy z Ukrainy i zatrudniający
ich pracodawcy, szczególnie z sektora rolniczego.
pobierz artykuł


Co nowego na rynku pracy
Redakcja
GUS odnotowuje dalszy spadek bezrobocia. Wzrastają płace. Jak się okazuje, Polska jest wśród krajów z najniższą różnicą w zarobkach mężczyzn i kobiet.
Wobec deficytu pracowników pracodawcy „łaskawszym” okiem patrzą na  pracowników 50+ i na cudzoziemców. Pracodawcy alarmują, że zaczyna brakować pracowników w niektórych zawodach.
pobierz artykuł


Co nowego w urzędach pracy
Redakcja
Urzędy pracy coraz częściej, poza swymi podstawowymi zadaniami, podejmują
szeroko zakrojone działania na rzecz zarówno pracujących, jak i osób bezrobotnych. Może być to zarówno profilaktyka nowotworowa, jak i wsparcie utworzenia nowych żłobków czy dodatkowych miejsc w istniejących, co da rodzicom szansę na powrót do pracy.
pobierz artykuł