AKTUALNOŚCI | rocznik 2016 - artykuły


Numer 1 | 2016 (156)


Obowiązujące stawki, kwoty, wskaźniki
(stan prawny na dzień 11 maja 2016 r.)

Opracowano w Departamencie Funduszy MRPiPS w dniu 13.05.2016 r.

pobierz artykuł


Co nowego w prawie?
Umowy terminowe. Zmiany w umowach terminowych
Jacek Męcina

Na początku roku weszły w życie przepisy, które ograniczyły stosowanie umów o pracę na czas określony. pobierz artykuł


Co nowego na rynku pracy?
Redakcja

Na rynku pracy zauważyć można znaczną poprawę. Pracownicy łatwo zmieniają pracę na lepiej płatną, a pracodawcy martwią się, w jaki sposób zatrzymać tych najlepszych. pobierz artykuł


Co nowego w urzędach pracy?
Redakcja

Powiatowe urzędy pracy coraz częściej sięgają po nietypowe, innowacyjne rozwiązania. W kwartalniku „Rynek pracy” będziemy się starali pokazać te najciekawsze. pobierz artykuł

Numer 2 | 2016 (157)


Obowiązujące stawki, kwoty, wskaźniki
(stan prawny na dzień 11 maja 2016 r.)
Opracowano w Departamencie Funduszy MRPiPS w dniu 13.05.2016 r

pobierz artykuł


Co nowego w prawie?
Zmiany w przepisach o delegowaniu pracowników
Dominika Figuła, radca prawny
Ustawa o delegowaniu pracowników zobowiązuje pracodawcę delegującego pracownika do pracy w Polsce do zapewnienia warunków zatrudnienia nie mniej korzystnych niż mają pracujący tu Polacy. pobierz artykuł


Co nowego na rynku pracy?
Redakcja
Firmy mają coraz większe kłopoty z kadrą. Do pracy pójdą wkrótce więźniowie. pobierz artykuł


Co nowego w urzędach pracy?
Redakcja
Urzędy pracy coraz częściej sięgają po nietypowe rozwiązania. W kwartalniku „Rynek Pracy” pokazujemy najciekawsze. pobierz artykuł

Numer 3 | 2016 (158)


Obowiązujące stawki, kwoty, wskaźniki

(stan prawny na dzień 3 października 2016 r.)
Opracowano w Departamencie Funduszy MRPiPS w dniu 13.05.2016 r.

pobierz artykuł


Co nowego w prawie?
Zmiany w prawie pracy
Dominika Figuła, radca prawny

Ostatnie nowelizacje kodeksu pracy wprowadziły zmiany dotyczące  zatrudnienia kobiet przy pracach szkodliwych dla zdrowia oraz zlikwidowały tzw. syndrom pierwszej dniówki. Największy wpływ na rynek pracy niewątpliwie będzie miała ostatnia z przedstawionych w artykule ustaw, tj. objęcie z dniem 1 stycznia 2017 r. minimalną stawką godzinową umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług. pobierz artykuł


Co nowego na rynku pracy?
Redakcja
Choć sytuacja na rynku pracy systematycznie się poprawia i bezrobocie spada, to jednak nie brakuje na nim nierozwiązanych problemów. pobierz artykuł


Co nowego w urzędach pracy?
Redakcja
Choć sytuacja na rynku pracy poprawia się, urzędnicy wciąż muszą pomagać osobom długotrwale bezrobotnym. pobierz artykuł

Numer 4 | 2016 (159)


Obowiązujące stawki, kwoty, wskaźniki
(stan prawny na dzień 3 października 2016 r.)
Opracowano w Departamencie Funduszy MRPiPS w dniu 13.05.2016 r.

pobierz artykuł


Zmiany w uprawnieniach rodzicielskich w 2016 roku
Dominika Figuła, radca prawny
W tym roku weszły w życie zmiany, które ułatwiły korzystanie z urlopów  należnych rodzicom po narodzeniu dziecka. Ich długość jednak się nie zmieniła. pobierz artykuł


Co nowego na rynku pracy?
Koszty pracy – w jaki sposób można wpłynąć na obniżenie?

Magdalena Łapuszek-Gawron
Jedną z najważniejszych przyczyn determinujących rozwój elastycznych form zatrudnienia jest: dążenie do ograniczania kosztów związanych z zatrudnieniem zarówno poprzez zmniejszanie bezpośrednich obciążeń związanych np. z  płaceniem składek emerytalno-rentowych jak też poprzez możliwość szybszego reagowania na zmieniającą się koniunkturę czy sezonowość w danej branży”. pobierz artykuł


Co nowego na rynku pracy?
Redakcja
Sytuacja na rynku pracy zmienia się dynamicznie. Bezrobocie spada, Polacy   wciąż emigrują, a brak rąk do pracy wymusza na pracodawcach podwyżki. pobierz artykuł


Co nowego w urzędach pracy?
Redakcja
Lepsza sytuacja na rynku pracy i mniej osób zarejestrowanych pozwala powiatowym urzędom pracy działać bardziej kreatywnie.  pobierz artykuł