AKTUALNOŚCI | rocznik 2015 - artykuły


Numer 1 | 2015 (154)


Obow­iązu­jące stawki, kwoty, wskaźniki
Opracowano w Departamencie Funduszy MPiPS w dniu 23.09.2015 r.

pobierz artykuł


Rada Dia­logu Społecznego zami­ast Komisji Trójstron­nej
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Działająca od lat Komisja Trójstronna straciła rację bytu. Zastąpiła ją Rada Dialogu Społecznego. Jej członków pod koniec października powołał prezydent Andrzej Duda. pobierz artykuł


Co nowego na rynku pracy?
Joanna Ćwiek-Świdecka
Sytuacja na rynku pracy poprawia się z miesiąca na miesiąc. Pracodawcy zapowiadają, że chętniej będą zatrudniać niż zwalniać. A urzędy pracy już w styczniu rozpiszą pierwsze konkursy na projekty dofinansowane w ramach PO WER. pobierz artykuł


Co nowego w urzę­dach pracy?
Joanna Ćwiek-Świdecka

Powiatowe urzędy pracy coraz częściej sięgają po nietypowe, innowacyjne rozwiązania. W kwartalniku „Rynek Pracy” będziemy się starali pokazać te najciekawsze. pobierz artykuł

Numer 2 | 2015 (155)


Obow­iązu­jące stawki, kwoty, wskaźniki
Opracowano w Departamencie Funduszy MPiPS w dniu 23.09.2015 r.

pobierz artykuł


Elek­tron­iczne zwol­nienia lekarskie
Joanna Ćwiek-Świdecka

Od 2016 r. lekarze będą mogli wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie. Także za pośrednictwem urządzenia mobilnego podczas wizyty domowej.  pobierz artykuł


Oskład­kowanie umów zlece­nia

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Joanna Ćwiek-Świdecka

Od stycznia 2016 r. zmieniają się zasady płacenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w sytuacji zbiegu kilku różnych umów zlecenia lub z inną aktywnością zarobkową. pobierz artykuł


Wpływ klauzuli prospołecznej na ogranicze­nie bezrobo­cia w Polsce
dr Magdalena Gawron-Łapuszek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Modyfikacja przepisów dotyczących zamówień publicznych uwzględniająca formy zatrudniania pracowników mogłaby być istotnym elementem walki z bezrobociem młodych. pobierz artykuł


Co nowego na rynku pracy?
Joanna Ćwiek-Świdecka

Choć sytuacja na rynku pracy poprawia się, a bezrobocie spada, wciąż nie brakuje osób pracujących w szarej strefie, a kobiety ciągle zarabiają mniej niż mężczyźni.  pobierz artykuł


Co nowego w urzę­dach pracy?

Joanna Ćwiek-Świdecka
Powiatowe urzędy pracy coraz częściej sięgają po nietypowe, innowacyjne rozwiązania. Będziemy się starali pokazać te najciekawsze. pobierz artykuł